Hva påvirker Alex' forbruk?

Min webside om markedsføring, merker og sånt ...

Hva påvirker Alex´ forbruk?

Forbrukermønster kan knyttes til livsløp. Vi befinner oss i forskjellige faser og relasjoner gjennom livet. Fra disse får vi også ulike erfaringer, roller og status. Både eldre og unge folk kan befinne seg i samme eller forskjellige livsfaser. Noen får barn tidlig, noen sent, mens andre er uten ønske. Noen gifter seg, skiller seg, gifter seg på nytt, andre forblir samboere, single eller bare kjærester. Og noen studerer, noen jobber, noen hverken eller (f.eks. husmor) og andre kombinerer. Underveis vil det være plikter, normer og maktformer rundt dette som kan henge tett sammen med alder og kjønn. Og som videre påvirker i stor eller liten grad måten man fremstiller seg selv (og sine) overfor andre («representasjon»).

For å illustrere livsløpsperspektivet skal jeg bruke Alexandra (Alex) som eksempel. Hun er en sammensetning av teori, empiri og ulike funn.

Copyright © All Rights Reserved