ALEX BLIR MAMMA!

ALEX

Mitt markedsføringskonsept!

HVA PÅVIRKER ALEX' FORBRUK?


Alex blir mamma

Barn kan henge tett sammen med sosiale og økonomiske prioriteringer. Man befinner seg for eksempel i situasjoner der bestemte merker enten til seg selv eller andre, må velges bort, eller turer må avlyses, til fordel for hva som er best for barnet. Å ikke ha barn kan altså være et viktig poeng for at folk kjøper det de kjøper eller gjør som de gjør.


HØRT I MARKEDET

«Den store forskjellen sånn jeg ser det, blir det med planlegging versus «hoppe-på»-turer. For oss er ikke det noe issue. Vi er bare to så ting kan tas mer på sparket. Jeg hadde nok tenkt annerledes hvis det var barn i bildet.»


«Jeg har nok blitt flinkere til å prioritere mine innkjøp, og særlig netthandel av litt mer luksusvarer, slik som kjoler, pensko, vesker, ja (...) Det er ikke det som er viktigst nå.»

Barn påvirker familien på flere måter, og dette gjør noe med kvinnen. Fordi plikt, maktformer og arbeidsfordelingen i hjemmet blir mer fremtredende så fort hun får status som «mor».


Alex venter sitt første barn. Hun opplever at hennes preferanser, prioriteringer og valg rundt kjøp og forbruk blir mer og mer rettet mot det fremtidige barnet. Altså fra det øyeblikket hun og Chris visste at de skulle bli foreldre påvirket det også forbrukermønsteret. Fordi Alex tar valg på vegne av Junior, bruker hun tid på å skaffe seg informasjon før kjøp, både forbrukertester og preferanser fra venner og familie blir viktige kilder. Alex regner med at det er henne som kommer til å ha flere arbeidsoppgaver (og ansvarsområder) når barnet kommer. Alex blir altså den som passer på når Junior er syk, hun som skal sørge for at Junior spiser opp grønnsakene, som følger Junior til legen, og som pakker varme sokker i Juniors sekk.