ALEX SOM HUSMOR!

ALEX

Mitt markedsføringskonsept!

HVA PÅVIRKER ALEX' FORBRUK?


Alex som husmor!

Husmor-begrepet henger sammen med kjønn, og kjønn kan knyttes til normer som er basert på en ideologi om hvordan atferden til menn og kvinner bør være. Fordi en  dominerende forståelse av kvinners innflytelse kan nettopp være hvordan deres beslutninger er orientert mot de konsekvenser avgjørelsene har for sine nære relasjoner. Altså en type relasjonell makt. Så jo mer et hjem er preget av kvinners merarbeid, jo mer kan innkjøp på vegne av familien være preget av en kombinasjon av det å vise omsorg og ønske om kontroll.


HØRT I MARKEDET

«Jeg tror det handler mye om å være proaktiv. Et steg foran i hode, slik at ting er klart, rent eller kjøpt når det trengs. Jeg hører jo de (mann og barna) sier at jeg er en harddisk fordi jeg husker så mye, men man blir jo rutinert når så å si alt her går gjennom meg.»

Med ekteskap kommer det (juridiske) forpliktelser, med barn kommer det (normative) prioriteringer og som husmor kommer det  overordnede ansvar for familiens representasjon for alle rundt. Altså når familien krysser terskelen mellom det private og det offentlige.


Alex er husmor. Hun liker å følge med på  trender innenfor interiør, trening, klær og mat. Som husmor har hun ansvaret for å ivareta sine nære relasjoner, Lycke, Victor og Carmen (barna) og Chris (mannen). Alex søker kunnskap om produkter og merker før kjøp, organiserer måltider, planlegger aktiviteter og utfører andre arbeidsoppgaver på vegne av familien. Alex' forbruk er preget av smak og trender på den ene siden, og rolle og status som husmor, mor og kone på den andre. Sett utenfra er altså Alex en slags representant for hjemmet. Med plikter rundt mannen og barna er det hun som skal sørge for at de er rene, anstendig kledd og at huset er respektabelt.