ALEX SOM STUDENT!

ALEX

Mitt markedsføringskonsept!

HVA PÅVIRKER ALEX' FORBRUK?


Alex som student!

Unge mennesker, eksempelvis studenter blir ofte sett på som en homogen (mål)gruppe. I et markedsføringsperspektiv kan unge folk være attraktive (merke)ambassadører. Fordi de deler og sprer informasjon hyppig, omgås ofte og gjerne med mange, og de oppdaterer seg på forskjellige kanaler til ulike tider. På den ene siden kan altså mange unge og studenter kjennetegnes som skjulte innovatører. Fordi de har en nysgjerrig, uredd og sosial tilnærming. På den andre siden kan inntekt og andre forhold begrense hva som faktisk kjøpes. Strategien kan altså være studenters evne til  buzz og wom, enn som tidlige brukere.


HØRT I MARKEDET

«Med en litt mager økonomi og mange ønsker blir det ikke så mye shopping av merkeklær selv. Jeg får ting i gave, men hvis det er noe jeg har skikkelig lyst på så sparer jeg, og må velge bort noe annet.»

At noen oppfatter studenter  som en homogen gruppe kan relateres til en kommentar fra en foreleser til en klasse. Han sa det slikt: «Når jeg ser på dere ser dere helt like ut. Dere kler dere likt, snakker likt og har de samme tingene (f.eks. iPhone, Mac, Converse osv.) Men når jeg går bort til hver enkelt av dere merker jeg fort at dere ikke er det.»


Alex studerer markedsføringsledelse. Hun har fullt stipend og lån, og en ekstrajobb ved siden av. Alex er opptatt av å følge med på nyheter og trender som kan relateres til pensum. Hun vet mye om produktene (merkene) hun kjøper, og forteller det gjerne videre. Dette gjør at Alex er bevisst på hva hun liker (og ikke liker) og hva hun kjøper (og ikke kjøper). Men fordi hennes forhold til økonomi er mer rigid enn fleksibel er også muligheten til å kjøpe mer til seg selv fraværende. Alex må altså sørge for at økonomien dekker husleie, mat, dagligvarer ..., noe som fører til at hun tenker seg om når ønske om en ny «luksusvare» oppstår.