ALEX TAR JOBBEN!

ALEX

Mitt markedsføringskonsept!

HVA PÅVIRKER ALEX' FORBRUK?


Alex tar jobben!

Der noen kanskje mener at det ikke går an for begge parter å kombinere høy lederstilling med barn, vil andre hevde at det handler om å finne en løsning som begge er fornøyde med. Noen vil kanskje si at de prioriterer det ene fremfor det andre, eller mannens (konas) karriere fremfor sin egen. Mens andre kanskje ansetter hjelp. Altså kan  det gå an at begge er toppsjef og samtidig har barn (eller velger å ikke ha barn). Men at disse folka skiller seg fra tradisjonelle kjønnsroller og samlivsformer.


HØRT I MARKEDET

«For oss er det viktig å ikke se begrensninger i de mulighetene vi får. Så hvis en jobb betyr at begge eller en av oss må flytte så gjør vi det. Det er jo ikke snakk om for alltid.»

Hos (unge) folk som er samboer eller gift uten barn, kan beslutningene være likt fordelt, og preget av individuelle valg om hvordan de vil leve sammen. Forbrukermønsteret kan altså  i større grad være styrt av ulike kapital- og maktformer enn av tradisjonelle kjønnsroller.


Alex satser på karriere innenfor motebransjen. Hun er gift med Chris. De ble tidlig enige om å prioritere karriere fremfor barn. For Alex er den posisjonen hun har opparbeidet seg viktig. Og i sosiale sammenhenger blir hennes profesjonelle status et middel for å vise seg frem. Der andre fremstiller seg selv gjennom barna, bruker Alex kapitalformer slik som kunnskap og utsmykning. Altså kan Alex' representasjon for andre kommuniseres gjennom karriere, klær og ting. Og gjennom sin profesjonelle status og drakt blir også hennes merkepreferanser og (personlige) smak mer fremtredende for de rundt.