JA, SIER ALEX

ALEX

Mitt markedsføringskonsept!

HVA PÅVIRKER ALEX' FORBRUK?


«Ja», sier Alex

Samboerskap kan for mange være en nyttig måte å teste seg selv før ekteskap. Fordi man litt etter litt befinner seg i situasjoner der man for eksempel starter med noen små tilpasninger. Videre må disse jobbes for slik at  interesser blir hørt. Men som etter hvert blir en  slags forhandlingsgreie der merkevalg blir mer kompromissvalg, og kanskje ikke det mest prefererte. Altså jo mer et samboerskap er preget av forhandlinger jo mer vil ekteskapsformen bli forankret. Fordi i ekteskap blir ofte merkelapper på mange av tingene delvis eller helt borte. Slik at oppfatningen av «mine ting» og «dine ting» blir mer «våre ting».


HØRT I MARKEDET

«Jeg sier for eksempel ikke mine bøker, min stol, min tv og så videre. Det blir på en måte vårt. Vi har ikke merkelapper på tingene våre. Men jeg sier min blender da, fordi den fikk jeg av Julian (mannen min) til jul.»

Tradisjonelle kjønnsroller blir kanskje mer synlig når samboere blir ektefeller. Men som mye annet finnes det også ulike typer ekteskap og samboerskap. Men at disse kjønnsrollene kommer tydeligere frem i noen tilfeller enn andre, kan nettopp ritualet  å gifte seg vise.

Alex skal gifte seg. Hun vet godt at med ekteskap kommer det forpliktelser, og at det er forventninger rundt disse, henne og rollen som fremtidig kone. Men før dette vil Alex planlegge bryllupet (sitt). En prosess hvor det er rom for utforming av (egne) ønsker og smaker. Dette er greit, fordi Alex er i et samboerskap. Og det er ikke knyttet like sterke forventninger til denne samlivsformen, eller til det å bekrefte tradisjonelle kjønnsroller. Altså fordi samboerskap kjennetegnes som en type egalitær og demokratisk forhold, kan de beslutningene som Alex tar være basert på individuell frihet.