HVA ER KUNDE-MERKERELASJONEN?

KUNDE-MERKERELASJONEN

Living the brand!

HVA ER KUNDE-MERKERELASJONEN?


Fordi objektet forhandler mellom flere parter, kan det være mer enn én relasjon som oppstår... 

«Objekt-person»-tilknytning kan forstås som en subjektiv vurdering som baserer seg på en (unik) fordel eksempelvis Nike får nettopp fordi det er Nike. Forholdet kan variere i styrke, form og innhold, fordi vi kan være svært opptatt av Nike-tekstil, mens vi er likegyldige til Nike-sko.


I forbrukersammenheng er oppfatningen av kunde-merkerelasjonen  dynamisk, fordi den inngår og utvikler seg i flere relasjoner og faser. Altså at det ikke bare er én relasjon som oppstår mellom bruker og tingen, men gjennom at produktet forhandler er det flere parter det forhandles mellom. På den måten utgjør tingen en integrert del av prosessen hvor sosiale relasjoner formes og vedlikeholdes.


Et mellom-menneskelig relasjonsperspektiv baserer seg på en forståelse av at folk knytter relasjoner til merker på samme måte som de knytter relasjoner til andre personer. Altså en aktiv relasjonspartner, slik som merker som kommuniserer med forbrukeren gjennom Facebook. Og personer som bruker Facebook (merke)  for å kommunisere med sine relasjoner.

HØRT I MARKEDET

«Jeg er på en måte litt avhengig av telefonen min. Jeg bruker den til  til så mye. Jeg blir så lett tilgjengelig gjennom mail, Facebook og sånn.»


«Jeg valgte (også) iPhone fordi de har den beste Facebook-appen.»