MERKEVALG

MERKELOJALITET

Merkevalg / Liker, liker ikke ...

MERKEVALG


Liker, liker ikke ...

Folk er forskjellige med ulike erfaringer som påvirker hvordan et merke vurderes. Hva som legges vekt på blir forutsetninger for holdningene (tanker og følelser) som utvikles til preferanse (subjektiv vurdering). Fordi holdninger dannes på flere nivåer, kan oppfatningen av det samme merke brukes som argument (eller forsvar) på hvorfor man kjøper eller ikke kjøper merke. Dette viser at folk kan operasjonalisere produkter og merker (til eget forbruk) forskjellige slik at det passer med ens formål, og tar valg nettopp på grunn av merket.


HØRT I MARKEDET

«Jeg var bestemt på at det var iPhone jeg skulle ha, og jeg vurderte aldri noen andre telefoner (merker).»


«Da jeg kjøpte Samsung Galaxy S så var det førstevalget mitt fordi det var hovedkonkurrenten til iPhone.»

HVA ER MERKETILFREDSHET?


Fordi  holdninger overfor et merke kan brukes som argument for (merke)valg, vil dette være styrende for ens totale vurdering som for eksempel tilfredshet og fremtidige handlinger i form av gjenkjøp, som over tid kan betegnes som lojalitet.


HØRT I MARKEDET

«Jeg er veldig fornøyd med telefonen min (Samsung). Jeg har egentlig aldri hatt lyst på iPhone.»


«Jeg er veldig fornøyd med iPhone, derfor vil jeg kjøpe meg den nye når den kommer og ikke et annet merke.»


LOJALITET + TILFREDSHET = POLYGAMISK HOLDNING-ATFERD? 


Folk bytter, flytter, kommer, går, blir litt, drar igjen og så videre. Noen opplever barrierer, noen får tilknytning, andre veksler mellom flere. Kan tilfredse kunder som kjøper (noen ganger) også forstås som ulike relasjoner sånn at ekteskap, vennskap, flørt eller affære kan bli betegnelser? En slags merkefling kanskje? Dette er vel også atferd (forhold) som man kan tjene på.