HVA ER WEBDESIGN?

VISUELL IDENTITET

Om / Webdesign

HVA ER WEBDESIGN?


Webdesign er design av innhold for verdensveven (www). Termen henviser til brukergrensesnittsutviklingen ved hjelp av bilder, CSS og XHTML eller HTML.


I nyere tid har innholdsstyringssystemer gjort at "alle" kan lage helproffe websider.

Webdesign handler om å strukturere websider på en god måte, å lage websidene slik at de kan brukes av alle, å bruke de riktige virkemidler for faktisk å nå frem til søkemaskinene for relevante søkeord og mye mer.


Da de første websidene kom på nittitallet ble disse gjerne skrevet som ren HTML-kode i notepad av eksperter. Etterhvert fikk vi editorer som gjorde det å lage websider mer tilgjengelig. Revolusjonen med Facebook, Instagram, Snapchat og så videre har gjort at vi alle er potensielle webdesignere og innholdsprodusenter. Mange av oss har 5–10 sosiale kontoer som vi setter sammen og lager innhold for selv. Vi har innholdsstyring-systemer som gjør at vi klarer å lage helproffe websider uten kjennskap til HTML.


Webdesign som fag

Webdesign er en kombinasjon av grafisk design, programmering, systemutvikling, informasjonsvitenskap, menneske-maskin-interaksjon og markedsføring.

I starten av Verdensvevens historie var websider i stor grad enkle websider, mens etter 2010 er nettsider store og komplekse og mange sider genereres automatisk ved hjelp av scripts eller lignende fordi det er umulig for mennesker å skrive alt fra bunnen selv. Når nettstedene vokser og blir mer komplekse blir også strukturen eller oppbyggigen enda viktigere.


Vi blir mer og mer avhengig av nettet for dagligdagse gjøremål, noe som betyr at nettsteder bør være designet slik at brukerne kan få gjort ting på en effektiv måte. Det å ha brukervennlige nettsider har også blitt en konkurransefordel.


Er god webdesign viktig?

Et ubetinget ja. Og det er gjerne tre gode grunner til det: God webdesign 1) er et konkurransefortrinn, 2) gjør viktig informasjon lettere tilgjengelig og 3) gjør at websiden treffer bruker-/målgruppen sin bedre.