VISUELL KOMMUNIKASJON

VISUELL IDENTITET

Visuell kommunikasjon / Designmanual / Fargepalett

VISUELL KOMMUNIKASJON & DESIGNMANUAL


Hva er designmanual?


"Designmanual er en bruksanvisning for bedriftens designprofil. Den beskriver hvordan typografisk logo, symbol og andre visuelle kjennetegn skal brukes i ulike sammenhenger."

Det er viktig at alle de visuelle elementene som bedriften bruker står i stil med hverandre. Fordi disse skal bli bedriftens ansikt utad. Sørg for at alt fra logo, fargepalett, fotostil, nettside, ordlyd, profileringsartikler (f.eks. visittkort og konvolutter) og sosiale medier har det samme uttrykket fra bedriften. Slik at det er tydelig hvem som er avsender. Eksempelvis bør bedriftens nettside og dens flyer signalisere at det er samme bedrift via f.eks. farger, logo, illustrasjoner. Ved hjelp av en designmanual kan bedrifter lettere forholde seg til hvordan de skal tilpasse seg profilelementer til ulike plattformer, slik at den visuelle identiteten sikres.


Fargepalett

Det er vanlig at bedrifter har en palett med farger som kan kombineres med fargen eller fargene på logoen på bedriftens nettside, i brosjyrer, sosiale medier eller andre grafiske produkter. Fargene blir definert ut fra hvilke betegnelser de har på nettet, RGB-tallene, eller blandingsforholdet mellom CMYK-fargene for trykksaker. Bedrifter kan også bruke fargekoordineringssystemet Pantone.


Coop – Litt ditt!

Kid interiør – Få det fint!

Kiwi – Vi gir oss aldri på pris!